คำปราชญ์สอนสั่ง :: Sage's Knowledge

"Those who know do not talk. Those who talk do not know."
-Lao Tzu, Tao Te Ching


    "ผู้รู้ ย่อมไม่พูดพร่ำ , ผู้พูดพร่ำ ย่อมไม่มีวันล่วงรู้" เป็นคำสอนของเล่าจื้อ จากคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง ซึ่งจากการ์ดใบนี้ เป็นเหตุการณ์ที่อสุรกายกวนอู พบกับหลวงจีนเภาเจ๋ง ที่ภูเขาจวนหยกสัน

   กล่าวคือ ในปี คศ.219 กวนอูและกวนเป๋ง พ่ายแพ้แก่ทัพของง่อก๊ก และถูกจับไปประหารอีกทั้งยังเสียเมืองเกงจิ๋วอีกด้วย กวนอูจึงกลายเป็นผีไปอยู่ในภูเขาจวนหยกสัน แดนเมืองตองเอี๋ยง ที่ยอดเขานั้นมีหลวงจีนเภาเจ๋งพำนักอยู่ ซึ่งเดิมหลวงจีนเภาเจ๋งนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัดตีนก๊กซือ ที่ เปี๋ยนฮี เคยวางแผนลอบฆ่ากวนอู ในตอนที่กวนอูเดินทาง 1,000 ลี้ ตามหาเล่าปี่ หลวงจีนเภาเจ้ง จึงได้แอบส่งสัญญาณบอกให้กวนอูรู้ว่าเปี๋ยนฮีจะลอบทำร้าย กวนอูจึงรอดชีวิตมาได้

     เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาสองยามเศษ หลวงจีนเภาเจ๋งภาวนาอยู่ในกุฏิ ได้ยินเสียงกวนอูร้องทวงศีรษะของตัวเอง และได้ขอให้หลวงจีนเภาเจ๋งแผ่อุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับกวนอู หลวงจีนเภาเจ๋งจึงว่า

     "กงเกวียนกำเกวียน ตัวฆ่าเขา เขาฆ่าตัว เมื่อท่านฆ่า งันเหลียง บุนทิว แลนายด่านห้าตำบลเสีย ใครมาทวงศีรษะแก่ท่านบ้าง ครั้งนี้ท่านเสียทีแก่ข้าศึก ถึงแก่ความตายแล้ว ท่านมาร้องทวงศีรษะแก่ใครเล่า"

     ว่าแล้วกวนอูก็เข้าใจ และลาไปอาศัยอยู่บนยอดเขาจวนหยกสัน หลวงจีนเภาเจ๋งจึงจึงเอาเนื้อความนี้ไปแจ้งแก่คนทั้งปวงว่า กวนอูตายแล้วมาสิงอยู่บนยอดเขานี้ จึงปลูกศาลใ้ห้กวนอูอสุรกายอยู่บนยอดเขานั้น จึงนับได้ว่าศาลเจ้ากวนอูบนยอดเขาจวนหยกสันเป็นศาลเจ้ากวนอูแห่งแรก

     เราจึงอุปมาได้ว่าคำสอนของเล่าจื้อ กับคำสอนของหลวงจีนเภาเจ๋งมีจุดประสงค์ เพื่อให้คนเราเข้าใจในสัจธรรม และเลิกพูดพร่ำเพรื่อใส่ความผู้อื่น เพราะทุกสิ่งล้วนเกิดจากกรรม ที่เราเคยทำมาแล้วทั้งสิ้น

No comments:

Post a Comment

เพื่อน ๆ ชอบการ์ดเกมใบนี้ไหมครับ ?