ง้าวมังกรเขียว :: Wielding the Green Dragon

Named for the eastern part of the sky, the source of energy and renewal, Guan Yu's crescent-moon blade weighed over 100 pounds.

     ง้าวมังกรเขียว (จีน: 青龍偃月刀 ; พินอิน : qīng lóng yǎn yuè dāo) หรือ ง้าวมังกรจันทร์ฉงาย ประดับลวดลายมังกร ยาว 3 เมตร 63 เซนติเมตร หนัก 82 ชั่ง (18 กิโลกรัม : ตามมาตรวัดเดิมของจีนในสมัยฮั่นยุคหลัง 1 ชั่ง = 222.73 กรัม) เป็นอาวุธโบราณ และเป็นอาวุธคู่กายของกวนอูหนึ่งในห้าทหารเสือแห่งจ๊กก๊ก

     เมื่อกวนอูตายในปี ค.ศ. 219 ลิบองได้นำง้าวมังกรเขียวกลับมายังง่อก๊ก และซุนกวนได้มอบง้าวนี้แก่พัวเจี้ยง ต่อมาพัวเจี้ยงได้นำง้าวนี้ออกไปรบกับกวนหินลูกชายของกวนอู และกวนหินได้ฟันพัวเจี้ยงตายและนำง้าวมังกรเขียวกลับคืนมา

No comments:

Post a Comment

เพื่อน ๆ ชอบการ์ดเกมใบนี้ไหมครับ ?