ฺเปลวไฟบนฝ่ามือ :: Brilliant Plan

At Red Cliffs, Kongming and Zhou Yu each wrote his plan for defeating the Wei on the palm of his hand. They laughed as they both revealed the same word, "Fire".

          หลังจากขงเบ้งนำลูกเกาทัณฑ์แสนดอกมาให้จิวยี่แล้ว ทั้งสองได้ปรึกษากันถึงเรื่องที่จะรับมือทัพโจโฉต่อ ขงเบ้งจึงว่า ข้าพเจ้าก็คิดแผนอุบายได้อย่างหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าตรงกับความคิดของท่านหรือไม่ ดังนั้นท่าน และข้าพเจ้าจงมาเขียนแผนอุบายตามความคิดใส่ในฝ่ามือไว้แล้วเปิด ดูพร้อมกันว่าจะตรงกันหรือไม่


          จิวยี่ได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดี จึงสั่งให้ทหารเอาพู่กันและแท่นหมึกมาสองชุด จิวยี่เอามาเขียนชุดหนึ่ง ขงเบ้งเอามาเขียนชุดหนึ่ง ครั้นทั้งสองคนเขียนใส่ในฝ่ามือเสร็จแล้ว จิวยี่จึงเดินเข้ามาที่ขงเบ้งแล้วแบมือออกดูพร้อมกัน

          จิวยี่ดูตัวหนังสือที่เขียนในฝ่ามือขงเบ้ง และขงเบ้งก็ดูตัวหนังสือที่เขียนใน ฝ่ามือของจิวยี่เป็นคำว่า “เพลิง” ตรงกัน ต่างคนจึงต่างหัวเราะขึ้นพร้อมกัน

          สามก๊กฉบับภาษาจีนระบุว่า ข้อความที่จิวยี่และขงเบ้งเขียนในฝ่ามือที่ตรงกันนั้น คือคำว่า “ลี้ข่วย” ซึ่งเป็นคำทายชนิดหนึ่งตามคัมภีร์อี้จิง ตัว “ลี้” มีความหมายว่าธาตุทองซึ่งพิชิตธาตุไม้ ส่วนตัว “ข่วย” มีความหมายว่าธาตุไฟซึ่งพิชิตธาตุทอง และรวมเป็นความหมายในการสงครามว่าหมายถึงการใช้เกาทัณฑ์ระดมยิงใส่เรือข้า ศึกแล้วใช้เพลิงคลอกเผาทหารของโจโฉ

          เมื่อสิ้นเสียงหัวเราะของทั้งสองคนแล้วจิวยี่จึงว่า เมื่อความเห็นของท่านและข้าพเจ้าตรงกันดังนี้ ย่อมมั่นใจว่าแผนการครั้งนี้คงสำเร็จได้รับชัยชนะดังปรารถนา แต่ทว่าแผนการนี้ลึกซึ้งนัก ท่านจงอย่าได้แพร่งพรายออกไปเป็นอันขาด

No comments:

Post a Comment

เพื่อน ๆ ชอบการ์ดเกมใบนี้ไหมครับ ?