บังคับ ขู่เข็ญเหี้ยนเต้ :: Coercion

Though he held the title of prime minister, Cao Cao used the emperor's name to exert his own influence on the empire.

           โจโฉ และพวกทำหนังสือถวายพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้ทรงแต่งตั้งโจโฉเป็น "อุยก๋อง" (คือตำแหน่งที่เหนือนายกรัฐมนตรีขึ้นไปอีก เช่น รัฐบุรุษอาวุโส หรือประธานองคมนตรี) ถือว่าเป็นการเหิมเกริมอย่างมาก แม้ว่าซุนฮก ที่ปรึกษาคนสำคัญจะเตือน โจโฉก็หาฟังไม่ จนซุนฮก ต้องตรอมใจตาย

           เมื่อขึ้นเป็น "อุยก๋อง" แล้วก็ยังไม่พอ โจโฉคิดไกลถึงตำแหน่ง "วุยอ๋อง" คือคิดเป็นเจ้าเสียเอง คราวนี้ ซุนฮิว ตักเตือนก็ไม่ฟังอีก จนซุนฮิวตรอมใจตายอีกคน จึงสำนึกได้และระงับความคิดนี้ไว้ชั่วขณะ แต่ข่าวฉาวก็กระพือไปทั่วเมืองเสียแล้ว

           จากการ์ดใบนี้ จะเห็นว่าโจโฉยืนเชิดหน้า โดยมีพระเจ้าเหี้ยนเต้ และนางฮกเฮาผู้เป็นมเหสี คุกเข่าอ้อนวอนอยู่ จึงเห็นได้ชัดเจนว่าโจโฉมีอำนาจมากเพียงใด

           เหตุการณ์นี้มาจากที่นางฮกเฮา วางแผนกับ ฮกอ้วนผู้เป็นบิดา คิดกำจัดโจโฉโดยเชิญเล่าปี่ ซุนกวนยกทัพเข้าเมืองหลวง แต่โชคร้ายถูกโจโฉจับได้เสียก่อน มเหสีฮกเฮา และโคตรเหง้า จึงต้องถูกลงโทษประหารชีวิต แม้พระเจ้าเหี้ยนเต้จะทรงคุกเข่าอ้อนวอนด้วยพระองค์เอง โจโฉก็ไม่สนใจ

           พระเจ้าเหี้ยนเต้ทรงเสียพระทัยมาก ที่ต้องสูญเสียนางฮกเฮา โจโฉจึงถวายบุตรสาวของตนให้ขึ้นเป็นพระมเหสีแทน จึงนับว่าโจโฉ เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพระเจ้าเหี้ยนเต้ทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลัง

No comments:

Post a Comment

เพื่อน ๆ ชอบการ์ดเกมใบนี้ไหมครับ ?