ชุมนุมที่ปรึกษา :: Council of Advisors

Sun Quan's long and successful rule in the years 199 to 251 was due to his ability to choose and foster talented advisors and generals 

     การชุมนุมที่ปรึกษา เป็นหนึ่งในจุดแข็งของง่อก๊ก ที่ทำใ้ห้ง่อก๊กประสบความสำเร็จอย่างมาก ซุนกวน เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการปกครองสูง มีจิตใจกว้างขวาง วางตัวเป็นกลางได้ดี เขารู้จักจากขอความเห็นจากกุนซือทั้งหลาย แล้วนำมาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และตัดสินใจด้วยตัวเอง ทำใ้ห้การตัดสินใจแต่ละครั้ง แทบไม่มีโอกาสผิดพลาดเลย 

     ซุนกวน เป็นผู้นำยุคใหม่และอายุน้อย แต่ก็เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง ยอมรับฟังความเห็นคนรอบข้างยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ความสามารถ  และนั่นเองที่ทำใ้ห้นักปราชญ์มากมาย เลือกที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนง่อก๊ก

No comments:

Post a Comment

เพื่อน ๆ ชอบการ์ดเกมใบนี้ไหมครับ ?